Sistemi CMV 12HP DC INVERTER CLINE-Përdorë kompresor DC Inverter me efikasitet dhe besueshmëri të lartë!
-Kompresori DC inverter binjak-rrotullues;
-Shpejtësia e rrotullimit: 2O RPS;
-Ka efikasitet shumë të mirë gjatë ngarkesës së pjesëshme;
-Efikasitet të lartë;
-Zhurmë të ulët: duke optimizuar efikasitetin dhe zhurmën gjatë operimit;
-Kapacitetet e mundshme: 8HP deri 18HP duke filluar nga 2kW deri 50kW;
-Kompresor i zhvilluar me ftohje alternative e cila mund të mbrojë mjedisin;
-Dridhje të reduktuar gjatë fillimit të kompresorit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlbanianEnglish