Kaldajë me Pelet BioPack

•Kaldajë BIO-Pack me ndezje automatike mund të montohet në hapësira të ngushta dhe hapësira të brendshme pasi që ka madhësi dhe dizajn kompakt,

•Kontrolleri Elektronik është kontroller modern i cili kontrollon bojlerin dhe sistemin e ngrohjës, dhe I cili menaxhohet nga termostati i dhomës,

•BIO-Pack është pajisje ekonomike, falë dizajnit dhe shfrytëzimit maksimal të tempëratures së gazrave,

•Kapacitet të ndryshme:

26kW

34kW

45kW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *