KLIME SUPREME CONTINENTAL 24 000 Btu

Produkti më i ri në ENG HOUSE.
KLIME SUPREME CONTINENTAL 24 000 BTU.
Zgjidh problemin e NGROHJES dhe FTOHJES me efiqiencë të lartë.
Regjimi i punës +54°C / -30°C
NIiveli i zhurmes 18dB
Teknologjia A+++.
Garancion 5 vjet.
ENG HOUSE ,përtej efiqencës.
info@enghouse-rks.com
049 360 599
Rr. Nebih Gashi”, Prishtinë,
Rr. ”Aleks Çaçi”, Fushë Kosovë,
Rr. ”Joni”, Prizren
AlbanianEnglish