Sistemi,CMV 12HP DC INVERTER CLINE

✔Përdorë kompresor DC Inverter me efikasitet dhe besueshmëri të lartë!
✔Kompresori DC inverter binjak-rrotullues;
✔Shpejtësia e rrotullimit: 2O RPS;
✔Ka efikasitet shumë të mirë gjatë ngarkesës së pjesëshme;
✔Efikasitet të lartë;
✔Zhurmë të ulët: duke optimizuar efikasitetin dhe zhurmën gjatë operimit;
✔Kapacitetet e mundshme: 8HP deri 18HP duke filluar nga 2kW deri 50kW;
✔Kompresor i zhvilluar me ftohje alternative e cila mund të mbrojë mjedisin;
✔Dridhje të reduktuar gjatë fillimit të kompresorit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *